Back

Директор

Научен кадар

д-р Александар Василески

Директор Научен соработник

д-р Бранислав Ристески

Научен советник

д-р Владимир Караџоски

Научен советник

д-р Орданче Петров

Научен соработник

д-р Христијан Талевски

Научен соработник

д-р Бошко Ангеловски

Научен советник

д-р Марија Чичева-Алексиќ

Научен советник

м-р Ивона Панџак Пинева

Асистент – истражувач

м-р Дејан Кебакоски

Aсистент-истражувач

д-р Бранислав Атанасоски

Научен соработник

д-р Ели Луческа

Научен советник

д-р Aтанас Атанасоски

Научен советник

д-р Иван Заров

Научен советник

Административен кадар

Александар Ацески

Економ возач

Добринка Михајлоска

Хигиеничар

Петар Стојаноски

Сметководител

м-р Александар Богданоски

Човечки ресурси

Светлана Мургоска

Технички секретар – Архивар

Симона Џартовска Биљановска

Библиотекар

mk_MK