logo

Новости и настани

Повеќе
logo

За Институтот

Повеќе
logo

Маркови Кули

Повеќе

Јавен конкурс за избор на директор на Институтот

Целосниот конкурс за избор на Директор на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете да го прегледате тука.
Повеќе
/ Настани

Јавен конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институтот

Целосниот конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете...
Повеќе

Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли Кирил и Методиј во Полска. Историја и традиција.

Д-р Ели Луческа, научен советник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли...
Повеќе

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија...
Повеќе
/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука
Повеќе
/ Настани

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура

Содржината на оваа книга произлезе од повеќегодишната работа на научно - истражувачките проекти: „Македонска народна митологија“ (1992-1997) и  „Пеколот и рајот во...
Повеќе
/ Настани

„Eтнографски и фолклорни и теренски материјали“ од д-р Владимир Караџоски

Основна цел на овој труд е запознавање на пошироката научна и стручна јавност со теренските материјали, кои научниот и стручен...
Повеќе
/ Настани

Истражувања на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар

Истражувањата на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар, во насока на реализација на истоимениот проект поддржан од Министерството за...
Повеќе
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Маркови кули – Градок, с.Манастир – Мариово

Проектот “Археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули-Градок, с.Манастир-Мариово”  претставува   најнепосредно продолжение на сеопфатните археолошки истражувања на овој локалитет во рамките...
Повеќе
1 2 3

Изданија