logo

Новости и настани

Повеќе
logo

За Институтот

Повеќе
logo

Маркови Кули

Повеќе
/ Настани

Конкурс за предвремен избор во научни звања

Конкурсот може да го превземете тука
Повеќе

Јавен конкурс за избор на директор на Институтот

Целосниот конкурс за избор на Директор на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете да го прегледате тука.
Повеќе
/ Настани

Јавен конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институтот

Целосниот конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете...
Повеќе

Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли Кирил и Методиј во Полска. Историја и традиција.

Д-р Ели Луческа, научен советник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли...
Повеќе

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија...
Повеќе
/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука
Повеќе
1 2 3

Изданија