Back

Јавен конкурс за избор на директор на Институтот

Целосниот конкурс за избор на Директор на Институт за Старословенска култура – Прилеп можете да го прегледате тука.

Read More

/ Настани

Јавен конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институтот

Целосниот конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институт за Старословенска култура – Прилеп можете…

Read More

Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли Кирил и Методиј во Полска. Историја и традиција.

Д-р Ели Луческа, научен советник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли…

Read More

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија…

Read More

/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука

Read More

/ Настани

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура

Содржината на оваа книга произлезе од повеќегодишната работа на научно – истражувачките проекти: „Македонска народна митологија“ (1992-1997) и  „Пеколот и рајот во…

Read More

/ Настани

„Eтнографски и фолклорни и теренски материјали“ од д-р Владимир Караџоски

Основна цел на овој труд е запознавање на пошироката научна и стручна јавност со теренските материјали, кои научниот и стручен…

Read More

/ Настани

Истражувања на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар

Истражувањата на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар, во насока на реализација на истоимениот проект поддржан од Министерството за…

Read More