Конференции, промоции, изложби

2024

1-Февруари

Промоција на книга

Културолошки точки на Македонија од м-р Александар Јорданоски, во организација на ЈНУ ИСК – Прилеп

2023

16 – Ноември

Членство во Културна Рута на Кирил и Методиј – Советот на Европа

 

1-Ноември

НУ ИСК-Прилеп, соработник на изложбата „Средновековен накит од Тиквеш“- организиран од Музеј на град Неготино.

 

2-Октомври

Меѓународен научен собир, „Одрази на верувањата“, Охрид, организиран од ЈНУ ИСК-Прилеп.

 

3-Јуни

Учество на меѓународен настан „INTERNATIONAL TALKS 2023“, одржан во Рим, Италија

 

4-Мај

Црковно Научна трибина – 1160 год. Од Моравската мисија на солунските браќа и просветители св. Кирил и Методиј

 

2022

1-Мај

Научен собир во организација на ЈНУ ИСК – Прилеп, „Методологија на научно истражувачката работа, користена при истражувањето на културното наследство во нашата држава“, одржана во Прилеп.

 

2018

1 – Ноември

Промоција на проект „Дигитални средини за дигитални културни вредности“, во соработка со Управата за заштита на културното наследство

 

2 – Октомври

Изложба на фотографии од конкурсот „Маркови кули и Варош“, збогатена со архивски снимки од истражувањата на Институтот за старословенска култура Прилеп

 

2017

18 – Ноември

Научна трибина: „Македонците во Албанија, искуства и предизвици“ во организациај на ЈНУ ИСК – Прилеп.

 

10-12- Септември

Меѓународен научен собир во организација на Институтот за старословенска култура – Прилеп и Instytut Filologii Słowiańskiej – Poznan, „Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу истокот и западот“,манастирот „Св. Ѓорѓи“, Неготино

 

25 – Февруари

Меѓународна научна конференција „Обреди и фестивали со маски на Балканот. Традиција, состојба, тенденција“ во организација на ЈНУ ИСК – Прилеп и локална самоуправа Прилеп, како дел од програмските активности на меѓународниот карневал Прочка

 

2016

1 – Септември

Конференција „Современи проекции на културните традиции во европска перспектива-етнолошки фолклористички етномузеолошки апсекти“. Во организација на МАНУ – Скопје, БАН-Софија, ЈНУ ИСК – Прилеп

 

20 – Септември

Летна школа за археоботаника во Пелагонија, соработка на Центарот за истражување на предисторијата, Институтот за старословенска култура – Прилеп, Заводот и Музеј – Прилеп и Универзитетот на Јужна Бохемија. Летната школа предвидува обука на студенти од Македонија и странство од страна на чешки професори од Лабораторијата за археоботаника и палеоекологија (ЛАПЕ).

 

4 – Јуни

Соработка на Институтот со Ун. „Ото Фридрих“, Бамберг, СР Германија. Одржано предавање од проректорот проф. д-р Себастијан Кемпген на тема: „Дигитализација на културното наследство, по примерот на манастирот Св. Наум Охридски“