СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП Име на проектот: СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП Истражувачка област: Лингвистика Период на реализација: 2009 – 2011 Главен...
СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА

ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА Име на проектот: ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА Истражувачка област: Лингвистика Период на реализација: 1989 – 2006 Главен истражувач: д-р Вангелија Десподова (до 2004), д-р...
СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА Име на проектот: ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА Истражувачка област: Лингвистика Период на реализација: 1995 – 2003 Главен истражувач: д-р- Љубица Станковска Соработници: м-р Лилјана Гушевска и м-р Елка Јачева...
СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

МАКЕДОНСКО КНИЖЕВНО КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО

МАКЕДОНСКО КНИЖЕВНО КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО Име на проектот: МАКЕДОНСКО КНИЖЕВНО КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО Истражувачка област: Лингвистика Период на реализација: 1991 – 2003 Главен истражувач: д-р Михајло Георгиевски Соработници: м-р...
СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Име на проектот: СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Истражувачка област: Лингвистика Период на реализација: 1980 – 1988 Главен истражувач: Академик Владимир Мошин...