СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

Име на проектот: СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

Истражувачка област: Лингвистика

Период на реализација: 2009 – 2011

Главен истражувач: д-р Виолета Крстеска

Соработници: д-р Марија Чичева – Алексиќ

Опис: Преку јазична и палеографска анализа на комплексот трескавечки ракописи кои се наоѓаат во Јагелонската збирка во Краков, да се потврди претпоставката дека трескавечкиот книжевен центар, преку своите ракописи може да добија една своја автентична препознатливост на централниот дијасистем на македонската јазична традиција, всушност, какви што се Охридскиот и Кратовско-лесновскиот книжевен центар.