РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ Име на проектот: РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 1998-2000 Главен истражувач: д-р Танас Вражиновски Соработници: д-р Соња...
РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК

ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК Име на проектот: ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 1995...
РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Македонска народна митологија

Македонска народна митологија Име на проектот: МАКЕДОНСКА НАРОДНА МИТОЛОГИЈА Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 1992 – 1997 Главен истражувач: д-р Танас Вражиновски Соработници: м-р Љупчо Ристески, м-р Владимир Караџоски и Лола...