СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА Име на проектот: СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 2010 – 2019 Главен истражувач: д-р Ели...
СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ)

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ) Име на проектот: НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ) Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 2009 – 2011 Главен истражувач: д-р Владимир Караџоски...
СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Име на проектот: УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација:...
СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

РАЈОТ И ПЕКОЛОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА

РАЈОТ И ПЕКОЛОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА Име на проектот: РАЈОТ И ПЕКОЛОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА Истражувачка област: Етнологија и етногенеза Период на реализација: 2004 – 2006 Главен истражувач: д-р Танас Вражиновски и...
СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ Име на проектот: ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ Истражувачка област: Етнологија и...