ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК Име на проектот: ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК Истражувачка област: Историски науки Период на реализација: 2003...
ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ VI-XI ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ VI-XI ВЕК Име на проектот: ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ VI-XI ВЕК Истражувачка област: Историски науки Период на реализација: 2000 – 2002...
ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ИЗВОРИТЕ НА „СЛАВЈАНОМАЌЕДОНСКАТА ОПШТА ИСТОРИЈА“ ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ СЛОВЕНСКИТЕ ИЗВОРИ)

ИЗВОРИТЕ НА „СЛАВЈАНОМАЌЕДОНСКАТА ОПШТА ИСТОРИЈА“ ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ СЛОВЕНСКИТЕ ИЗВОРИ) Име на проектот: ИЗВОРИТЕ НА „СЛАВЈАНОМАЌЕДОНСКАТА ОПШТА ИСТОРИЈА“ ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ СЛОВЕНСКИТЕ ИЗВОРИ) Истражувачка област:...