Менџамент

Директор

Александар Василески

Докторски студии, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Сликарството во сакралните објекти на Културниот комплекс Зрзе

______________

директор
✉️ aleksandar.vasileski@isk.edu.mk