PUBLIC SCIENTIFIC INSTITUTION

INSTITUTE OF
OLD SLAVIC CULTURE

 

За
институтот

НАСТАНИ И
НОВОСТИ

маркови
кули

Нешто за добре дојде

Александар Василески

Докторски студии, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Сликарството во сакралните објекти на Културниот комплекс Зрзе

______________

директор

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ
_______________

Погледни ги сите новости →

ИЗДАНИЈА

______

МОНОГРАФИИ

Проектот “Археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули-Градок, с.Манастир-Мариово” претставува најнепосредно продолжение на сеопфатните археолошки истражувања на овој локалитет во рамките…