Back

Завршна сметка 2020
 
Биланс на приходите и расходите-603-2020
Биланс на приходите и расходите-787-2020
Посебни податоци за државна евиденција-603-2020
Даночен биланс-консолидиран-2020
Посебни податоци за државна евиденција-787-2020
Биланс на состојба-603-2020
СПД-рекапитулар-603-2020
Биланс на состојба-787-2020
СПД-рекапитулар-787-2020
 
Завршна сметка 2020
Завршна сметка 2021
Завршна сметка 2022
Завршна сметка 2020

Биланс на приходите и расходите-603-2020

Биланс на приходите и расходите-787-2020

Посебни податоци за државна евиденција-603-2020

Даночен биланс-консолидиран-2020

Посебни податоци за државна евиденција-787-2020

Биланс на состојба-603-2020

СПД-рекапитулар-603-2020

Биланс на состојба-787-2020

СПД-рекапитулар-787-2020 

Завршна сметка 2021

Биланс на приходите и расходите-603-2021

Биланс на приходите и расходите 787-2021

Посебни податоци за државна евиденција-603-2021

Даночен биланс-консолидиран-2021

Посебни податоци за државна евиденција-787-2021

Биланс на состојба-603-2021

СПД-рекапитулар-603-2021

Биланс на состојба-787-2021

СПД-рекапитулар-787-2021

Завршна сметка 2022

Биланс на приходите и расходите-603-2022

Биланс на приходите и расходите 787-2022

Посебни податоци за државна евиденција-603-2022

Даночен биланс-консолидиран-2022

Посебни податоци за државна евиденција-787-2022

Биланс на состојба-603-2022

СПД-рекапитулар-603-2022

Биланс на состојба-787-2022

СПД-рекапитулар-787-2022