Обичај „Дева“,  Крушево

Обичај „Дева“,  Крушево

Обичај „Дева“,  Крушево Обичај „Дева“, Крушево Категорија: Нематеријално културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење. Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2017 Главен истражувач: д-р Владимир Караџоски Соработници: Даница...
Обичај „Дева“,  Крушево

Народни везови од општина Кривогаштани

Народни везови од општина Кривогаштани Народни везови од општина Кривогаштани Категорија: Нематеријално значајно културно наследство Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2015 Главен истражувач: д-р Ели Луческа Соработници: м-р Горан Василески и Анита...
Обичај „Дева“,  Крушево

Лазарките од Дримкол

Лазарките од Дримкол Лазарките од Дримкол Категорија: Нематеријално културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење Статус: Решение за заштитено културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење Бр. 45-4210/1 од 16 јули 2019 г....
Обичај „Дева“,  Крушево

„Курбан“ с. Витолиште, Мариово, Општина Прилеп

„Курбан“ с. Витолиште, Мариово, Општина Прилеп „Курбан“ с. Витолиште, Мариово, Општина Прилеп Категорија: Нематеријално значајно културно наследство Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2013 Главен истражувач: д-р Владимир Караџоски Опис на културното...
Обичај „Дева“,  Крушево

Лазарките од Струшко Поле

Лазарките од Струшко Поле Лазарките од Струшко Поле Категорија: Нематеријално културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење Статус: Решение за заштитено културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење Бр. 45-4199/1 од...