logo

Новости и настани

Read more
logo

About the Institute

Read more
logo

Marko towers

Read more
/ Настани

Конкурс за предвремен избор во научни звања

Конкурсот може да го превземете тука
Read More

Јавен конкурс за избор на директор на Институтот

Целосниот конкурс за избор на Директор на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете да го прегледате тука.
Read More
/ Настани

Јавен конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институтот

Целосниот конкурс за избор на работници во сите научни звања од дејноста на Институт за Старословенска култура - Прилеп можете...
Read More

Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли Кирил и Методиј во Полска. Историја и традиција.

Д-р Ели Луческа, научен советник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. Проект: Култ и календар на светите рамноапостоли...
Read More

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија...
Read More
/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука
Read More
1 2 3